Akutsygeplejen

 

Akutsygeplejen

Akutsygeplejen er en del af sygeplejen, Vejen kommune og har til opgave at varetage sygepleje hos borgere, der ikke har behov for indlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. Akutsygeplejen fungerer alle ugens dage døgnet rundt.

Akutsygeplejen er organiseret i et selvstændigt team med mødested i Brørup, og består af sygeplejersker med minimum 2 års klinisk erfaring og særlig efteruddannelse på diplomniveau indenfor "Tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats til komplekse og ustabile borger/patientforløb".